Obsah  
 

Konštitučné typy podľa tradičnej čínskej medicíny

Nakoľko strava je hneď po spôsobe myslenia najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim fyzické zdravie, umožňuje program určiť konštitučný typ človeka a odporučiť preň vhodné a nevhodné potraviny na základe skúseností tradičnej čínskej medicíny.

 

Po kliknutí na voľbu  Konštitučné typy TČM v ráme skupín symptómov sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

Ak ste už počas konzultácie Konštitučný typ zisťovali a zaevidovali do konzultácie, pri opakovanom otvorení okna sa obnovia voľby zašktrnutia podľa zaevidovaného konštitučného typu (KT). Ak ste KT už zisťovali, ale ešte ste ho nezaevidovali, zaškrtnutia sa obnovia podľa vašich predchádzajúcich volieb. Nakoniec sa ešte zaškrtnú automaticky charakteristiky zodpovedajúce v konzultácii zaevidovaným diagnózam a symptómom.

 

Určenie konštitučného typu nie je striktné, človek môže byť zmiešanou formou viacerých typov. 

 

V hornej časti okna sú charakteristiky jednotlivých typov. Zaškrtávaním položiek - kritérií, ktorým diagnostikovaný človek vyhovuje sa vypĺňa stĺpcový graf symbolizujúci zhodu s daným typom. 

Obrázok vyššie ukazuje najväčšiu zhodu s typom "studený" (na 80%) a "suchý" (na 64%). 

 

Minimálna zhoda pre zápis - určuje hranicu zhody v percentách, po prekročení ktorej bude typ zapísaný do konzultácie. Obsluha však môže každý typ nezávisle na hodnote percentuálnej zhody zaškrtnúť (zapíše sa do konzultácie) alebo odškrtnúť (nezapíše sa do konzultácie). Podľa obrázku sa zapíšu do konzultácie typy studený a suchý.

 

Pri zápise zaevidovať do konzultácie prislúchajúce symptómy a diagnózy - pri zaškrtnutí tejto voľby sa spolu s konštitučným typom zaevidujú do konzultácie aj zaškrtnutým charakteristikám zodpovedajúce diagnózy a symptómy, čo urýchli diagnostiku.

 

Zapísať do konzultácie - kliknutím na toto tlačidlo sa vybrané typy zapíšu do konzultácie ako jeden fyzický symptóm. V prípade, ak je človek zmiešanou formou viacerých typov, budú charakteristiky aj stravovacie odporúčania skombinované. 

V poli Strava budú v konzultácii postupne zapísané odporúčania pre jednotlivé typy, pričom ku každému typu bude zapísané percento zhody s charakteristikou typu. V poli Poznámka budú zapísané jednotlivé kritéria aj s hodnotou [ANO] alebo [NIE], podľa toho, či ste to ktoré kritérium zaškrtli alebo nie. 

 

Upraviť - pomocou týchto tlačidiel môžete upraviť texty jednotlivých konštitučných typov.

 

Druhy potravín podľa TČM - kliknutím na tento text sa zobrazí text s potravinami rozdelenými podľa jednotlivých teplotných vlastností.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286