Obsah  
 

Pridanie / úprava IRIS symptómu

Dialógové okno pre pridanie / úpravu IRIS symptómu je zobrazené na obrázku

 

 

Názov IRIS symptómu - zadajte výstižný názov IRIS symptómu v dĺžke max. 50 znakov

Typ symptómu  zvoľte typ vkladaného symptómu

- Všeobecné symptómy popisujú zmeny na dúhovke, ktoré sa môžu vyskytovať kdekoľvek na dúhovke a podľa toho kde sa nachádzajú signalizujú chorobný stav danému miestu prislúchajúceho orgánu.

- Špecifické symptómy určujú prejavy na dúhovke pre konkrétnu oblasť dúhovky a tým pre konkrétny orgán k tejto oblasti prislúchajúci.

Signalizuje - napíšte, čo daný symptóm signalizuje (dôležité je to hlavne pri všeobecných symptómoch, kde sa tento text pri vkladaní symptómu do konzultácie zapisuje do príčiny spolu s orgánom prislúchajúcim oblasti na dúhovke).

Popis - podrobnejší popis symptómu pre jeho lepšie pochopenie

Index (kľúčové slovo) - slovo (najčastejšie názov orgánu) ktoré vyjadruje vzťah k sektoru na dúhovke. V okne diagnostiky kliknutie na sektor na dúhovkovej mape spôsobí otvorenie okna zo zoznamom špecifických IRIS symptómov, ktoré majú rovnaký index ako tento sektor. Inak povedané, index (kľúčové slovo) je väzba medzi sektorom na dúhovke a špecifickými symptómami prislúchajúcimi  k sektoru.

Príčina - zoznam orgánov, ktoré súvisia s daným IRIS symptómom. Zoznam môže byť doplnený ľubovoľným textom. Pri zápise orgánov používajte na vkladanie tlačidlo Orgán. Len pri vložení zo zoznamu sa vloží orgán v takom tvare, aby s ním vedel program pracovať. 

Duchovná príčina - duchovná, duševná, psychická príčina ochorenia.

Fytoterapia - vkladáte odporúčané byliny, čajové zmesi, obklady. Pri vkladaní názvu byliny vždy používajte zoznam liečivých rastlín, ktorý sa zobrazí kliknutím na tlačítko Byliny alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl-B. Ak by ste napr. napísali "čaj z púpavy", program nepozná bylinu "púpavy", on pozná len bylinu "púpava lekárska", preto musíte napísať "čaj z byliny púpava lekárska", prípadne napísať "čaj z byliny " a zo zoznamu vybrať púpava lekárska.

Strava - sem píšete odporúčania pre úpravu stravy. Špecifikujete, čo je pri danej diagnóze vhodné jesť a ktorým potravinám je potrebné sa vyhýbať. Ak je potrebné do stravy doplniť vitamíny alebo minerály, pri ich vkladaní postupujte rovnako, ako pri vkladaní bylín. Jedine ak ich názvy budete vkladať zo zoznamov vitamínov a minerálov, program bude schopný v záverečnom odporúčaní doplniť prirodzené zdroje, v ktorých sa nachádzajú. Vitamíny vkladáte tlačítkom Vitamíny alebo klávesovou skratkou Ctrl-V, minerály Minerály alebo klávesovou skratkou Ctrl-M.

Reflexná terapia - slúži na vkladanie názvov reflexných bodov, bodov zdravia a prípadne doplnkových textov k reflexnej terapii. Pri vkladaní názvov platia rovnaké pravidlá, ako pri vkladaní bylín, treba ich vkladať zo zoznamu reflexných bodov a to kliknutím na tlačidlo Refl. bod, prípadne klávesovou skratkou Ctrl-R, alebo zoznamu Bodov zdravia kliknutím na tlačidlo Bod zdr., prípadne klávesovou skratkou Ctrl-O.

Spolu s IRIS symptómom vložiť diagnózu - pokiaľ IRIS symptóm signalizuje konkrétnu diagnózu, môže sa spolu so zápisom symptómu do konzultácie vložiť aj diagnóza.

 

Spolu s IRIS symptómom vložiť aj fyzický symptóm - pokiaľ IRIS symptóm signalizuje stav, ktorý je v programe Dr.Alter  zadefinovaný ako fyzický symptóm, môžete spolu s IRIS symptómom vložiť aj fyzický symptóm. Výber symptómu urobte kliknutím na tlačidlo Fyz. príznak  a vybratím symptómu zo zoznamu.

 

Obrázok - obrázok, ktorý znázorňuje IRIS symptóm vložte zo súboru kliknutím na tlačidlo Načítať obrázok zo súboru. Obrázok môžete vytvoriť v nejakom grafickom editore alebo vložiť priamo fotografiu dúhovky so symptómom. Typ obrázku musí byť JPG.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286