Obsah  
 

Zoznam činností ovplyvňovaných Lunou

Okno zoznamu činností zobrazí definície vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých činností pre znamenia, lunárne dni, fázy a sily Luny. Tieto definície sa potom využívajú pri výpočte grafov a ďalších výstupoch. Zoznam otvoríte kliknutím na tlačidlo Činnosti na paneloch Lunárne znamenie, Lunárny deň a Činnosti.    

 

 

Zobrazenie činností v zozname tak, že sa zobrazia len činnosti k jednotlivým oblastiam môžete riadiť voľbou Oblasť ktorej sa činnosť týka

Polia so zaškrtávacími voľbami určujú vhodné, alebo nevhodné obdobie podľa jednotlivých vplyvov. Filozofia je taká, že keď obdobie nie je práve vhodné, neznamená to, že je automaticky nevhodné. Nevhodné obdobia sú tie, ktoré majú na danú činnosť naozaj negatívny vplyv.  

Tlačidlo Upraviť slúži na úpravu jednotlivých definícií. Po kliknutí naň sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

 

 

Do pola Poznámka si môžete zapísať upresňujúce informácie k činnosti. 

Pokiaľ sa oblasť, ktorej sa činnosť týka ešte nenachádza v zozname, vytvorte ju jednoduchým napísaním jej názvu.

Zaškrtnite vhodné a nevhodné dni, znamenia, fázy a sily.

 

!!! Dbajte na to, aby jeden deň, znamenie, fáza alebo sila nebol označený súčasne ako vhodný aj ako nevhodný !!!

 

Vykonané zmeny zapíšete tlačidlom Zapísať.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286