Obsah  
 

Psychické príznaky

V celostnej medicíne nám veľa o stave jednotlivých orgánov napovedia aj psychické príznaky. Kliknutím na tlačítko Psych.príznaky sa zobrazí nasledovná obrazovka:

V hornej časti je umiestnená voľba, kde vyberáte oblasť psychických / emocionálnych problémov. Možnosti sú: 

Všeobecné príznaky - základné psychické príznaky, sny,...

Bachove kvety - emócie definované pre Bachovu terapiu

Moravské kvety - emócie definované pre terapiu Moravskými kvetmi

Na pravej strane sú zobrazené 4 základné tlačidlá:

Zapísať príznak - slúži na zapísanie psychického príznaku do konzultácie. Zapísanie dosiahnete aj dvojklikom myšou na názov príznaku, alebo stlačením Enter pri vybratom príznaku.

Pridať - slúži na pridanie nového príznaku do zoznamu. Týmto tlačidlom sa nepridáva príznak do konzultácie, ale len do zoznamu psychických príznakov, z ktorého môžete vkladať príznaky do konzultácie pre ktoréhokoľvek klienta tlačidlom Zapísať príznak.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho príznaku v zozname psychických príznakov. 

Vymazať - vymazanie príznaku zo zoznamu psychických príznakov (nie z konzultácie).

 

Pod tlačidlami je umiestnené zaškrtávacie políčko Filter zobrazenia. Pokiaľ má terapeut podozrenie na postihnutie istého orgánu, môže využiť filter zobrazenia, čím dosiahne zobrazenie len tých príznakov, ktoré priamo súvisia s daným orgánom. Ak má napríklad podozrenie na štítnu žľazu, aktivuje filter a cielene zisťuje konkrétne príznaky súvisiace so štítnou žľazou. Viac informácií o nastavení filtra zobrazenia. Filter je funkčný len pre Všeobecné príznaky.

Pokiaľ potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname príznakov, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

Pod zoznamom príznakov sú polia pre pravdepodobnú príčinu, duchovnú príčinu, fytoterapiu, stravu, reflexnú terapiu, poznámku, poznámku k tomuto konkrétnemu prípadu (príznaku pre klienta)  a zoznam preparátov k danému príznaku. Dvojklikom myšou na text v poli sa text zobrazí zväčšený pre prehľadnejšie čítanie v zobrazovacom/editovacom okne.

Polia s detailami príznakov možno skryť/zobraziť kliknutím na zaškrtávacie políčko zobraz detaily.

 

Niektoré názvy polí sú zobrazené zvýrazneným hrubým písmom. Kliknutím na takýto názov dosiahnete nasledovné zobrazenie:

Pravdepodobná príčina - kliknutím naň sa zobrazí zoznam všetkých orgánov, vymenovaných v poli pravdepodobná príčina aj s informáciami ako funkcia orgánu, duchovná oblasť, fytoterapia, strava a reflexná terapia, týkajúce sa konkrétneho orgánu. Ukážka...

Fytoterapia - po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých bylín, ktoré sa nachádzajú či už samostatne, alebo v čajových zmesiach pre danú diagnózu s ich účinkami a spôsobom prípravy. Ukážka...

Reflexná terapia / Body zdravia - po kliknutí na Reflexná terapia sa zobrazí popis a obrázky všetkých reflexných bodov a plôšok pre daný príznak. Ukážka... . Po kliknutí na Body zdravia sa v zozname zobrazia všetky účinné body zdravia s ich lokalizáciou. Ukážka... 

Poznámka - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie popisu k ďalším terapeutickým postupom (kolorterapia, petroterapia, gemmoterapia, detoxikácia) alebo všeobecnú poznámku.

Strava - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie odporúčaných vitamínov, minerálov alebo ovocných a zeleninových štiav.

Preparáty - po kliknutí sa zobrazí zoznam preparátov s účinkami preparátu, popisom a zložením, ako aj dávkovaním. Ukážka...

 

V pravom dolnom rohu môžete vidieť tabuľku so zoznamom preparátov, určených pre túto konkrétnu diagnózu. Pridávať preparáty môžete tlačidlom Pridať, odoberať preparáty tlačidlom Vymazať

Tlačidlo Nastaviť slúži na nastavenie výberu používaných preparátov

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286