Obsah  
 

Zmena dátumu konzultácie 

Od verzie 4 je možné meniť dátum aktuálne spracovávanej konzultácie nezávisle na systémovom dátume počítača. Predchádzajúce verzie umožňovali vkladať nové symptómy, vymazávať nové symptómy, vytvoriť odporúčané riešenie len pre konzultáciu s "dnešným" dátumom, teda dátumom, ktorý ukazuje počítač.

 

Toto opatrenie bolo z dôvodu ochrany údajov zaevidovaných a odovzdaných klientovi pred ich náhodným zmenením. Ukázalo sa to však ako niečo, čo terapeutovi viac komplikuje život, ako by mal z toho prospech. Dátum aktuálnej konzultácie si preto môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom zmeniť a vrátiť sa k ktorejkoľvek zaevidovanej konzultácii a robiť jej úpravy, prípadne generovať odporúčané riešenie.

 

Ako postupovať?

Dnes je napr. 6.12.2007 a vy sa potrebujete vrátiť ku konzultácii z 19.11.2007, doplniť nejaké symptómy, urobiť analýzu a vytvoriť odporúčané riešenie. Dátum pod hodinami ukazuje dnešný dátum.

 

 

Kliknite ľavým tlačidlom myši na dátum po hodinami. Zobrazí sa kalendár. Kliknutím na názov mesiaca sa zobrazí menu pre výber jedného z 12 mesiacov. Kliknutím na rok ho prepnete do editovacieho módu a pomocou kláves so šípkou hore alebo dolu nastavíte požadovaný rok.  Požadovaný dátum vyberiete dvojkliknutím na príslušný deň. Dnešný dátum zvolíte kedykoľvek kliknutím na text Dnes

Okno s kalendárom sa zatvorí a farba dátumu sa zmení na červenú, čo vás upozorňuje, že nepracujete s "dnešným" dátumom.

 

 

Na konzultácii s dátumom 19.11.2007 môžete teraz robiť všetky potrebné úpravy.

 

Ak chcete doplniť/zmeniť už existujúcu konzultáciu jej dátum nastavíte ako dátum aktuálne spracovávanej konzultácie tak, že ľavým tlačidlom myši dvojkliknete na jej dátume v zozname dátumov všetkých konzultácií daného klienta. Po potvrdení dotazu, či chcete zmeniť dátum práve spracovávanej konzultácie, sa program nastaví na dátum zvolenej konzultácie.

 

 

 

Po skončení úprav sa vráťte k dnešnému dátumu.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286