Obsah  
 

Zoznam rôznych receptov, rád, poznámok, ...

Tento zoznam je určený na čokoľvek, čo si budete chcieť poznamenať, aby ste to nestratili, nezabudli. Poznámky si môžete rozdeľovať do skupín, ktorých počet nie je obmedzený.  Po výbere zoznamu rôznych receptov, rád, poznámok sa zobrazí  nasledovné okno:

 

 

 

Vľavo hore vyberáte skupinu poznámok. Ku každej poznámke je v dolnej časti jej text.

 

Hore na pravej strane sú zobrazené 4 základné tlačítka:

Pridať - slúži na pridanie poznámky do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúcej poznámky v zozname. 

Vymazať - vymazanie poznámky zo zoznamu.

Tlačiť - vytlačenie poznámky.

 

Pokiaľ potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Kliknite na tlačidlo Hľadať, napíšete požadovaný text a prípadne zadefinujte ďalšie podmienky vyhľadávania. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v názve alebo texte, zvýrazní ho.

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286