Obsah  
 

Orgánové hodiny

Podľa tradičných predstáv prúdi životná energia v jednotlivých orgánoch v určitých časových intervaloch. Túto závislosť maximálneho a minimálneho prúdenia energie (maximálnej a minimálnej činnosti orgánu) výstižne vyjadrujú Orgánové hodiny.

 Kliknutím na tlačítko Orgánové hodiny sa zobrazí nasledovná obrazovka: 

 

 

Nastavením kurzoru myši nad názvy jednotlivých orgánov sa v tabuľke vľavo aktualizujú hodnoty, pričom je zobrazený orgán s maximálnou a orgán s minimálnou energetickou aktivitou a odporúčania k tomuto časovému obdobiu dňa.

 

Pokiaľ chcete vložiť nejaký prejav v konkrétnej dobe kliknite myšou na názov orgánu, zodpovedajúci tejto dobe. Zobrazí sa okno s príznakmi pre túto dobu.

 

 

Do poľa Poznámka pre tento prípad môžete vložiť popis prejavu ktorý sa v túto dobu pravidelne objavuje (napr. budenie sa, bolesť,...). Kliknutím na tlačítko Zapísať symptóm sa príznak zapíše do konzultácie.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286