Svet koní


Go to content

Ochorenia kĺbov

Choroby a zranenia koní

Ochorenia kĺbov

Každý kĺb sa skladá z troch odlišných komponentov, ktoré môžu byť postihnuté chorobným procesom: z chrupiek, kostí a synoviálnej tekutiny, ktorá zmenšuje trenie medzi kĺbovými plochami a vyživuje chrupku kĺbu. Všetky ochorenia kĺbov majú určité spoločné črty. Donedávna sa označovali ako artritis, teda zápal kĺbu, dnes sa používa označenie degeneratívne ochorenie kĺbu (DJD). V takto postihnutých kĺboch na niektorých miestach dochádza k novotvorbe kostí, na iných k ich rednutiu. Tieto zmeny sa dajú ľahko zistiť röntgenologicky. Poškodenie chrupky vedie k obnaženiu kosti, ktorá leží pod ňou, a je bolestivé. Zápal, ktorý následne vznikne, často vedie k nadprodukcii nekvalitnej synoviálnej tekutiny. Preto postihnutý kĺb vyzerá ako spuchnutý alebo naplnený tekutinou.

OCHORENIA KĹBOV

Príznaky

Príčina

Liečba

Prevencia

Naplnený kĺb

Kĺb je opuchnutý, ale nie je
bolestivý; kôň nekríva.

Mierne zmnoženie
synoviálnej tekutiny
ako následok
dlhodobého
preťažovania kĺbu.

Vo väčšine prípadov nie
je liečba potrebná.
Opuch zmizne sám, ak
necháme koňa určitý čas
odpočívať.

Pravidelné
zaťažovanie bez
náhleho prepínania
po dlhšom období
pokoja.

Krúžok a kostnatenie kopytných
chrupiek

Kôň kríva. Röntgenologické
vyšetrenie dokáže rôzne veľké
zhrubnutie kosti v oblasti sponky,
čo sa niekedy dá zistiť aj
ohmatom.

Opotrebenie
spôsobené
opakovanými otrasmi
sponky napr. pri
pohybe po
vydláždených cestách.

Efektívna liečva spravidla
nie je možná, ale krívanie
niekedy ustúpi po podaní
analgetík. Ak
novovytvorená kosť
nezasiahne kĺb, časom sa
problém stratí.

Žiadna.

Nálevka sponkového kĺbu -
nadprodukcia synoviálnej tekutiny

Mäkký opuch na zadnej strane
strane tesne nad sponkovým
kĺbom, ktorý sa často zhorší po
dlhšom oddychu koňa. Kôň
nekríva.

Opotrebenie
sponkového kĺbu.

Nie je nevyhnutná.

Nie je možná, hoci
dobrá konformácia
ramena (šikmá
lopatka) a neveľmi
strmá sponka dáva
istú nádej, že sa
tomuto problému
vyhneme.

Nálevka šľachovej pošvy
ohýbačov pätového kĺbu -
nadprodukcia synoviálnej tekutiny

Mäkký opuch nad pätovým
hrboľom medzi kosťou a šľachou.

Preťažovanie
pätového kĺbu.

Nie je nevyhnutná.

Nie je možná. U koní
s dobrou stavbou
pätového kĺbu je
pravdebodobné, že
k tomuto problému
nedôjde.

Špánok

Kôň kríva na jednu, niekedy na
obidve zadné končatiny. V
niektorých prípadoch sa na
vnútornej ploche končatiny pod
pätovým kĺbom vytvára tvrdé
kostné zhrubnutie.

Ide o formu DJD
postihujúcu malé kosti

pätového kĺbu.

Obmedzenie zaťaženia
spolu s podávaním
analgetík môže viesť k
nebolestivému zrasteniu
postihnutých kostí.
Ortopedické podkutie
môže znížiť krívanie.

Žiadna, hoci
správne utváranie
kĺbu znižuje riziko
neskoršieho vzniku
tohto problému.

Zajačia kosť

Tuhé zdurenie na zadnej strane
končatiny tesne pod pätovým
kĺbom. Kôň môže, ale nemusí
krívať.

Nadmerné ohyby kĺbu
vedúce k prepínaniu
väzov spájajúcich
niektoré kosti
pätového kĺbu.

Pracovný pokoj.

Právne utváraný
pätový kĺb je
vystavený
menšiemu riziku
neskoršieho vzniku
tohto problému.

Zápal lakťového alebo pätového
mazového vačku - opuch na
lakťovom alebo pätovom hrboli

Chladná nebolestivá zdurenina na
pätovom hrboli alebo na lakti. (V
akútnom štádiu je zdurenina
mäkká a teplá.) Kôň zvyčajne
nekríva.

Môže vzniknúť po
údere, ale častejšie je
následkom
opakovaného
zraňovania kĺbu pri
líhaní na nedostatočnú
podstielku v stajni.

Liečba nie je
nevyhnutná.Žiadna.

Nepreťažuje mladé
kone. Používanie
dostatočnej
podstielky. Pri
prevoze používajte
cestovné prezúvky.

Fixácia kolennej kosti (jabĺčka) -
zablokované koleno

Zadná končatina je fixovaná v
natiahnutej polohe, kôň ju
nemôže ohnúť a ťahá ju za
sebou. Tento problém môže
vzniknúť pri nadmerom zaťažení
alebo ako následok iného
poranenia kolenného Pokoj a podanie
protizápalových liekov.kĺbu.

Mechanizmus, ktorý
koňovi za normálných
okolností umožňuje
zablokovať kolenný kĺb
a apäť postojačky. Ak
je kôň chovaný v zlých
podmienkach, môže
dôjsť k skráteniu
jedného z väzov, čím
sa tento mechanizmus
trvale aktivuje.

Po upokojení koňa je
niekedy možné ľahkou
masážou uvoľniť
zablokované jabĺčko.
Niekedy je nevyhnutné
chirurgické preťatie
skrátených väzov.

Žiadna.

Zápal sezamskej kosti - sezmoitída

Bolestivý opuch na zadnej strane
sponkového kĺbu.

Často je následkom
celkového
opotrebenia, ale môže
sa objaviť po
preťažení väzov okolo
sezamských kostí.

Pokoj a podanie
protizápalových liekov.

Podkúvačskou
úpravou zabráňte
nesprávnemu
utváraniu kopyta
(t.j. pridlhá predná
stena kopyta a
nízka pätka.)

Osteochondróza (OCD) -
ochorenie kostí mladých koní

Náhle krívanie, často po noci
strávenej v stajni. Môže
postihovať celý rad rôznych
kĺbov: kolenný, pätový alebo
sponkový kĺb. Kĺbové puzdro je
naplnené nadmerne
produkovanou synoviálnou
tekutinou.

Krívanie je spôsobené
oslabením a následným
uvoľnením časti
kĺbovej chrupky. Tento
problém môže nastať v
prvých 6 až 12
mesiacoch života
žriebäťa. Krívanie sa
objaví až po zaradení
koňa do náročnejšieho
tréningu.

Jedinou možnosťou je
chirurgické odstránenie
chrupavkovitých a
kostných fragmentov z
postihnutého kĺbu.

Žiadna.

Hľadať

Back to content | Back to main menu