Svet koní


Go to content

Bretónsky kôň

Plemená koní > B

Bretónsky kôň

Pôvod:
Francúzsko
Farby: Väčšinou ryšiaky, svetlé hnedáky, prekvitnuté ryšiaky.
Exteriér: - 150 - 165 cm palicovej miery
- skôr malé a krátke plemeno
- kompaktný a zavalitý krk a chrbát; svalnatý, napnutý zadok; rovná hlava s väčšinou silnými lícami; silné, dobre výrazné kĺby, dvojitá hriva
Využitie: Pracovný a záprahový kôň; výroba mäsa.

História a pôvod: Aj keď sa medzičasom vyvinuli rôzne typy starého, domáceho bretónskeho plemena, označenie bretónsky kôň sa ešte stále používa. Bretónsky ťažký zapráhový kôň, zavalité, kompaktné zviera so silným trupom a krátkymi nohami, sa vyvinul z prekríženia percheronského koňa, ardenského koňa a bulonského koňa. postiera silného, stredne ťažkého kočiarového a záprahového koňa s energickými pohybmi predovšetkým v kluse, ovplyvnili norfolský klusák a hackney. Ľahký corlayský kôň, dnes už, žiaľ, veľmi zriedkavý kočiarový a jazdecký kôň, je krížencom bretónskeho koňa, anglického plnokrvníka a arabského plnokrvníka. Aj mimo Francúzska vznikli chovy bretónskeho koňa, predovšetkým v Taliansku, Španielsku niektorých balkánskych krajinách a v severnej Afrike.
Temperament a talent: Toto plemeno sa považuje za nenáročné, veľmi vytrvalé, pracovité a dobromyseľné. na území jeho pôvodu sa ešte stále chová predovšetkým ťažký bretónsky kôň.

Hľadať

Back to content | Back to main menu