Svet koní


Go to content

Assateagueský poník

Plemená koní > A

Assateagueský poník

Pôvod:
USA
Farby: Predovšetkým strakoše, sivkovia.
Exteriér: - okolo 122 cm palicovej miery; typom nejednotný
Využitie: Kočiarový a jazdecký kôň pre deti.
História a pôvod: Osud týchto plemien predurčilo stroskotanie lode v blízkosti amerického východného pobrežia. Keď v 16. storočí jedna zo španielskych lodí na ceste do "nového sveta" stroskotala pred pobrežím štátu Virginia, zopár koní preplávalo na ostrov Assateague. Na malom ostrove poníky našli

svoju "rajskú záhradu". Prístup sem majú len členovia dobrovoľného hasičského zboru zo susedného ostrova Chincoteague. Na ostrove Assateague dnes žije takmer 120 poníkov. Každoročne sa posledný júlový štvrtok alebo piatok nadpočetné jednoročné žriebätá zoženú a zaženú na susedný ostrov. Domáci nazývajú túto ľudovú slávnosť Pony - Pening. Na veľkej dražbe sa žriebätá vydražia.
Temperament a talent: Ako všetky divoko žijúce kone sú zdravé, húževnaté a odolné voči klimatickým
výkyvom. Aby sa z nich však stali použiteľné kočiarové kone a jazdecké kone pre deti, vyžaduje si to veľa strpenia a neústupčivosti.

Hľadať

Back to content | Back to main menu