Svet koní


Go to content

Lipický kôň

Plemená koní > L

Lipický kôň

Pôvod:
Slovinko
Farby: Predovšetkým sivkovia, zriedka hnedáky alebo vraníky.
Exteriér: - 155 - 158 cm palicovej miery
- krátky, uzavretý, barokový typ; široké prsia; dostatočne dlhý, svalnatý chrbát; silný okrúhly zadok
- krátky silný a štíhly základ s výraznou textúrou
- malé, korektne formované kopytá
- silný, nie príliš dlhý krk; ťažká, predĺžená, štíhla hlava; oblúkonosá hlava je typická
Využitie: Jazdecký a záprahový kôň, kôň na drezúru (vysoká škola); hospodársky kôň.

História a pôvod: Pred viac ako 400 rokmi kúpil rakúsky arcivojvoda Karol II. vilu v obci Lipica, aby tam choval kvalitné a reprezentačné kone pre viedenský dvor. Základ najstaršieho konského plemena chovaného v žrebčíne v Európe tvorili krasové kone, ktoré boli svojou vytrvalosťou, silou a rýchlosťou známe už v stredoveku. Niektoré žrebce priviezli zo severotalianskej Polesiny, ďaľších 9 žrebcov a 24 plemenných kobýl zo Španielska. Neskôr sa prikrížili aj kone z dánskeho dvorného žrebčinca Frederiksborg a nemeckého Lippe - Bückeburgu. Až do konca 18. storočia sa do Lipice opakovane privádzali ušľachtilé andalúzske kone na regeneráciu krvi. Na začiatku 18. storočia odborníci veľmi opatrne prikrížili arabského koňa, keďže barokový exteriér lipického koňa mal zostať zachovaný. V žrebčinci Lipica za zachovalo šesť línií pochádzajúcich z plemenníkov, ktorých priviedli na prelome 18. a 19. storočia; boli to: Pluto (frederiksborgský kôň), Conversano a Neapolitano (originálne neapolské kone), Maestoso a Fafory (kladrubské kone) a Siglavy (arabský kôň). Zatiaľ čo lipický kôň je dnes takmer synonymom sivka, až do 19. storočia jestvovalo plemeno vo všetkých farbách. Až oveľa neskôr sa stal "cisársky sivko" módnym koňom. Lipické kone sa rodia čierne alebo hnedé a striebornú farbu nadobúdajú až do veku približne 7 - 10 rokov; vyvíjajú sa neskoro. V španielskej dvornej jazdeckej škole vo Viedni sa zičína s lóžovou prácou až so štvorročnými koňmi a prvýkrát sa koňom prikladajú sedlá až po ďalších troch mesiacoch. lipické kone sú vnímavejšie a citlivejšie ako ostatné plemená. Na určenie potrebujú viac času, ale ak raz niečo pochopia, ovládajú to o to lepšie. Lipický kôň má všetky clastnosti, ktoré si jazdec u svojho koňa môže priať. Je dobromyseľný a poslušný, verný a prívetivý, učenlivý a inteligentný, vytrvalý a skromný, a zároveň plný temperamentu. Z niekdajšieho prepychového a armádneho koňa sa stal obľúbený športový kôň, ktorý dosahuje pozoruhodné výsledky predovšetkým ako kôň vysokej školy. Miešané plemeno lipického koňa, ktoré v Maďarsku krížia s klusákmi a exportujú do celého sveta, je zase veľmi úspešné v jazdnom športe. Lipické kone Španielskej dvornej jazdeckej školy vo Viedni sa od roku 1918 rodia v rakúskom spolkovom žrebčíne Piber v západnom Štajersku.

Hľadať

Back to content | Back to main menu