Svet koní


Go to content

Choroby končatín

Choroby a zranenia koní

Choroby končatín

Kosti a šľachy končatín koňa sú pri pohybe vystavené mimoriadnemu zaťaženiu. Napríklad v určitých fázach cvalového skoku spočíva celá telesná hmotnosť koňa na jednej končatine. Preto by nás nemal prekvapiť pomerne častý výskyt chorôb končatín koní. Zranenia končatín sa hoja pomaly. Pretože kôň nemôže na dlhší čas prenášať telesnú hmotnosť na jednu končatinu, nemôže byť postihnutá končatina vlastne nikdy celkom vyradená z funkcie, aby si oddýchla.
Liečba laserom - Na liečbu laserom poranení veterinári niekedy používajú laser. Táto liečba využíva svetelnú energiu na podporu prirodzených protizápalových mechanizmov koňa.

CHOROBY A POŠKODENIA KOPÝT

Príznaky

Príčina

Liečba

Prevencia

Natiahnutie šľachy, zvyčajne
povrchového ohýbača na zadnej
strane záprstia

Šľacha je zosilnená a šľachová
pošva, ktorá ju obklopuje, je
naplnená a na dotyk teplejšia.
Proces je niekedy taký bolestivý,
že kôň postihnutú končatinu
vôbec nezaťažuje. Problém sa
slangovo označuje ako "prasknutá
šľacha".

Rýchly cval. V
niektorých prípadoch
je na príčine aj
pritesná bandáž na
končatine.

Bezprostredne po úraze
priložte na šľachu chladivý
obklad. Ak dôjde k
zraneniu v teréne,
zabezpečte transport koňa
do stajne. Na postihnutú i
zdravú končatinu priložte
chladivý obväz a
bezprostredne po úraze
poskytnite koňovi pokoj v
stajni. Po ústupe opuchu
(t.j. za 10 až 14 dní) koňa
dvakrát denne voďte 10
až 15 minút. Pri ťažkom
natiahnutí šľachy môže
trvať aj 6 až 12 mesiacov,
kým bude kôň opäť
schopný práce pod
sedlom. V akútnom štádiu
by sa koňovi mali podávať
protizápalové lieky.
Hojenie môže urýchliť aj
liečba laserom alebo
ultrazvukom.

Ak je kôň unavený,
alebo nie je v
kondícii, zaťažujte
ho opatrne. Nikdy
nezanedbajte
žiaden podozrivý
opuch šľachy. Na
toto poranenie sú
náchylné najmä
kone s dlhou
prednou stranou
kopyta a nízkou
pätkou.

Oblúk - trvalé zhrubnutie šľachy

Tuhé zhrubnutie šľachy ohýbača
na zadnej časti záprstia. Kôň
nekríva.

Konečné štádium
niektorých prípadov
presilenia šľachy.

V tomto štádiu už žiadna
liečba nepomôže. Treba
pamätať na to, že takto
chronicky zmenená šľacha
je vždy slabšia než
zdravá, preto koňa treba
zaťažovať opatrne.

Pozri natiahnutie
šľachy.

Poranenie karpálneho kĺbu

Otvorené poranenie na prednej
strane karpálneho kĺbu.

Potknutie a pád koňa
na nerovnom teréne.

Vyčistite a vypláchnite
ranu. Ak došlo k strate
kože, bude hojenie pomalé
a môže sa vytvoriť jazva.

Na tvrdom
nerovnom teréne a
na tvrdých cestách
jazdite opatrne.
Môžete používať
chrániče.

Zášľap sponky - poranenie, ktoré
si kôň spôsobil sám

Priečne zmliaždenie alebo
otvorené zranenie na päťke alebo
na zadnej strane sponky prednej
končatiny. Vo veľmi závažných
prípadoch môže byť preťatá

Niektoré zadné kopyto
poraní pri pohybe
prednú končatinu
koňa. Príčinou môže
byť chybný
nepravidelný chod,
nekorektný postaj
alebo zlé (neodborné)
podkutie koňa.

Menšie poranenia sa majú
vyčistiť a vypláchnuť.
Väčšie rany, kým sú
čerstvé, možno zošiť.
Počas hojenia rany sa kôň
nemá zaťažovať. Infekcia
spomaľuje hojenie rán,
preto sa jej znažíme
zabrániť.

Snažte sa odhaliť a,
ak je to možné,
odstrániť príčinu. pri
práci môžete použiť
chrániče sponky.

Zášľap šľachy - poranenie, ktoré
si kôň spôsobil sám

Podobné ako zášľap sponky, ale
lokalizované vyššie na konačatine
a postihujúce šľachu.

Pozri vyššie.

Pozri vyššie.

Pozri vyššie, použite
chrániče šliach.

Zášľap korunky

Poranenie v oblasti korunky, ktoré
si kôň spôsobí najčastejšie sám.

Kôň si alebo zašliapne
korunku kopytom
náprotivnej končatiny,
alebo ho zraní iný kôň.

Pozri vyššie.

Pri transporte
používajte chrániče.

Poranenie sponky a korunky
strúhaním

Rana na vnútornej strane
sponkového kĺbu alebo korunky

Poranenie kopytom
náprotivnej končatiny.

Pozri vyššie.

Pozri vyššie, použite
chrániče.

Poranenie karpálneho alebo
pätového kĺbu strúhaním

Rana na vnútornej strane
karpálneho alebo pätového kĺbu.

Poranenie kopytom
náprotivnej končatiny.

Treba požiadať o pomoc
veterinára. Ďaľšia jazda
na koni nemusí byť
bezpečná.

Pozri vyššie,
používajte chrániče.

Pakosť - exotóza na záprstnej
kosti

Kôň má krívať bez zjavnej príčiny,
ale zvyčajne má tvrdú zdureninu
na bočnej strane metakarpu,
ktorá môže byť najmä v
počiatočnom štádiu bolestivá.

Opakované pôsobenie
otrasov na kosť pri
zaťažení. Nové kostné
tkanivo sa vytvára ako
zosilnenie zaťažovanej
kosti.

Chladivý obklad a
protizápalové prostriedky
pomôžu zmierniť zápal.
Väčšina exotóz sa časom a
po krátkodobom vyradení
koňa z práce upokojí a
nespôsobuje trvalé
problémy, hoci zhrubnutie
zostane natrvalo.

Žiadna.

Zlomeniny kosti

Výraznábolestivosť. Kôň
zvyčajne nie je schopný
zaťažovať postihnutú končatinu.

Sily pôsobiace na kosť
v cvale môžu byť také
veľké, že niekedy
spôsobia zlomeninu
kosti bez ďaľšej
zjavnej príčiny.

Použitím moderných
liečebných postupov
možno napraviť zlomeniny
pätového kĺbu, zápästia a
nižšie uložených kostí. Ak
dôjde k fraktúre väčšej
kosti nad týmito kĺbmi,
alebo ak bola v dôsledku
zlomeniny porušená kožná
integrita, koňa treba
spravidla utratiť.

Žiadna.

"Šinbajny" (zápal okostnice na
záprstnej kosti) - problém
postihujúci hlavne mladé kone

Kôň kríva a predná strana jednej
alebo oboch metakarpálnyvh kostí
je citlivá na tlak. Kosť môže byť
teplejšia a opuchnutá.

Neprimerané zaťažnie,
ktoré kladie príliš
vysoké nároky na
nezrelé kostné
tkanivo.

Chladivý obklad a
protizápalové lieky v
kombinácii s pracovným
pokojom.

Primerané pracovné
zaťaženie mladých
koní.

Hľadať

Back to content | Back to main menu