Svet koní


Go to content

Freibergský kôň

Plemená koní > F

Freibergský kôň

Pôvod:
Švajčiarsko
Farby: Predovšetkým hnedáky bez znakov a ryšiaky, zriedkavo sivkovia.
Exteriér: - 150 - 162 cm palicovej miery
- ľahký chladnokrvník
- dobre proporciovaný; krátky silný chrbát; stredne dlhý krk
- výrazná malá hlava; skôr krátke a zavalité nohy
Využitie: Švajčiarsky armádny kôň, kôň na voľný čas.

História a pôvod: Pravdepodobne vznikol krížením norikých a orientálnych koní. Neskôr sa k nim pridali ardenské kone. Žije na malých vrchnárskych statkoch vo Švajčiarskej jure. Dlhý čas sa tento spoľahlivý, výkonný, pohyblivý a nie príliš ťažký záprahový kôň, ktorý sa využíval vo Švajčiarsku a Francúzsku na ťahanie poštových dostavníkov. V roku 1868 začali ovplyvňovať jeho vývoj anglonormandské žrebce z Francúzska a anglické polokrvníky. Na prelome 19. a 20. storočia bol freibergský kôň v dôsledku importu anglického plnkrvníka pre poľnohospodárstvo takmer nespôsobilý. Medzi svetovými vojnami viedli potreby armády opäť k zmenám v chove plemena a tendencia smerovala k ťažkým záprahovým koňom. Ďalšia regenerácia krvi sa uskutočnila v roku 1942, keď sa doviezol arabský polokrvník Shagya I.
Temperament a talent: Dnes sa tento charakterný a priateľský kôň využíva na manévre v neschodných oblastiach a ako jazdecký a jazdný kôň pre celú rodinu.

Hľadať

Back to content | Back to main menu