Svet koní


Go to content

Brabantský kôň

Plemená koní > B

Brabantský kôň

Pôvod:
Belgicko
Farby: Všetky farby, hlavne červený, prekvytnutý ryšiak, prekvitnutý hnedák a prekvytnutý vraník.
Exteriér: - 165 - 175 cm palicovej miery
- mocný, masívny a kompaktný kôň
- relatívne ľahká kvadratická hlava; skôr krátky krk a chrbát; silné krátke nohy s ochlpením
Využitie: Záprahový kôň v poľnohospodárstve a na lesné práce; pracovný kôň v skanzenoch; výroba konského mäsa

História a pôvod: Ako napovedá meno, domovom tohto mohutného pracovného plemena je belgická provincia Brabant. Používa sa aj označenia belgický kôň, belgický záprahový kôň alebo belgický chladnokrvník. Často ho prezývajú aj najsilnejší žijúci traktor. Niekoľko znalcov koní ho považuje za priameho potomka starého diluvialského koňa. Chov tohto ťažkého, silného plemena bol vždy v rukách sedliakov. V roku 1866 bolo založené belgické združenie Le Cheval de Trait Belge. Do roku 1870 sa vyvinuli tri chovné kmene: Gros de la Dendre, Gris des Hainot a Colosses de la Mahaique. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa belgické kone exportovali do mnohých krajín a významne ovplivnili ostatné plemená. V dôsledku motorizácie poľnohospodárstva v 50. rokoch 20. storočia chov koní stangoval a upadal. Žiaľ toto staré plemeno slúži mnohokrát len na mäso.

Hľadať

Back to content | Back to main menu