Svet koní


Go to content

Choroby a poškodenia kopýt

Choroby a zranenia koní

Choroby a poškodenia kopýt

Približne 90 % krívania koní spôsobujú choroby alebo poškodenia kopýt. Vo väčšine prípadov je aspoň čiastočne na vine majiteľ, ktorý zanedbal starostlivosť o kopytá koňa - môžu to byť pridlhé intervaly medzi podkúvačskými úpravami kopyta, nepravidelné čistenie kopýt, alebo nadmerná výživa. Pretože tieto nedostatky sa prejavujú na všetkých štyroch končatinách, väčšinou býva naraz postihnutých niekoľko kopýt odrazu. Pri pomliaždení kopytnej škáry na jednej končatine je pravdepodobné, že podobne bude postihnuté aj aspoň jedno kopyto. Často sa stáva, že kôň po vyliečení jedného kopyta začne krívať na niektorú inú končatinu. Preto je lepšie hneď prezrieť všetky končatiny a zistiť rozsah poškodenia, než neskôr liečiť niekoľko problémov naraz.

Úprava kopýt
Aby veterinár mohol dôkladne prezrieť celé rohové chodidlo, musí z neho najprv kopytovým nožom odstrániť odstávajúce alebo abnormálne sfarbené vrstvy rohoviny.

CHOROBY A POŠKODENIA KOPÝT

Príznaky

Príčina

Liečba

Prevencia

Otlak chodidla

Rohovina v okolí bielej čiary môže
byť abnormálne sfarbená. Kôň
citlivo reaguje na tlak na chodidlo
a krívanie je horšie na tvrdom
povrchu.

Pohyb na tvrdom
teréne alebo na
cestách.

Vyradenie koňa z práce až
do odznenia príznakov
zápalu. Odporúča sa
rohové chodidlo chrániť
podložkou pod podkovou.

Pri podkúvaní koní s
tenkou vrstvou
rohoviny chodidla
alevo plochým
kopytom vkladajte
medzi kopyto a
podkuvu vložky.

Zápal kopytnej škáry (suché
kurie oko); zvyčajne na prednej
končatine

Ide o striedavé krívanie, ktoré sa
po zaťažení zvyčajne zhorší najmä
na tvrdom alebo nerovnom
povrchu. Po úprave chodidla sa
objaví abnormálne sfarbená
rohovina. Toto sfarbenie býva
často po krvácaní ružové.

Zle sediace podkovy
alebo nedostatočná
obmena podkovania.

Podkúvač zreže
abnormálne sfarbenú
rohovinu a vyrobí
špecíalnu podkovu. Tá
chráni pred nárazmi tú
časť chodidla, z ktorej sa
odstránila postihnutá
rohovina.

Dbajte, aby koňa
pravidelne podkúval
skúsený podkúvač

Akútny zápal korunkovej a
stenovej škáry kopyta
(schvátenie kopýt), zvyčajne na
viacerých kopytách naraz

Kôň sa snaží nezaťažovať predné
kopytá a väčšinou prenáša
telesnú hmotnosť na zadné
končatiny. V ťažkých prípadoch
nie je vôbec schopný pohybu.
Stena kopyta je teplá.

Nadmerné prekŕmenie
alebo intoxikácia
spôsobujú uvoľnenie
určitých chemických
látok do krvného
obehu. Tie spôsoujú
veľké prekrvenie
drobných ciev
vyživujúcich citlivé
lístky stenovej škáry
kopyta. V niektorých
prípadoch lístky
odumrú, čo zapríčiní
rotáciu kosti kopyta a
niekedy aj
prederavenie
rohového chodidla.

Poraďte sa so svojím
veterinárom a odstráňte
príčinu. Poskytnite koňovi
pokoj, len v miernych
prípadoch postihnutia ho
môžete vodiť na ruke.
Mierne sedatíva znížia
krvný tlak a spolu s
analgetikami stlmia bolesť.
Kopyto by sa malo
upraviť; v niektorých
prípadoch je potrebné
ortopedické podkutie.

Dbajte na správnu
výživu koňa a
venujte kopytám
náležitú
starostlivosť. To
platí najmä pre
poníky, ktoré sú
obzvlášť náchylné
na schvátenie
kopýt.

Uvoľnená stena kopyta - infekcia
stenovej škáry

Kopyto je citlivé na poklep. Pod
rohovou stenou kopyta pozdĺž
bielej čiary sa šíri čierny hnis,
ktorý je viac suchý a drobivý než
tekutý.

Kombinácia niekoľkých
faktorov: nekvalitnej
rohoviny a príliš dlhej
prednej steny kopyta,
ktorá zapríčiňuje
uvoľňovanie rohoviny
v mieste bielej čiary a
uľahčuje vnikanie
infekcie.

Celú infikovanú rohovinu
treba odstrániť.

Pravidelným a
dôsledným čistením
kopýt odstránime
zvyšky blata a
hnoja, ktoré môžu
byť zdrojom
infekcie.

Podotrochlóza - ochorenie
postihujúce strelkovú kosť, na nej
ležiacu šľachu hlbokého ohýbača
prsta a priľahlé časti kopyta.
Objavuje sa spravidla na oboch
predných končatinách

V počiatočnom štádiu sa ochorenie
prejavuje striedavým krívaním.
Niekedy sa kôň v kluse potkýna.
Na potvrdenie diagnózy je
potrebná röntgenová snímka.

Prevdepodobne
opotrebenie štruktúr v
okolí strelkovej kosti,
niekedy spôsobené
nesprávnym podkutím.
Stav niekedy zhoršujú
cirkulačné poruchy.

Nevyhnutné je
ortopedické podkutie.
Cirkuláciu možno podporiť
liekmi na rozširovanie ciev.
V niektorých prípadoch je
potrebný chirurgický
zákrok.

Dobre podkutie
zabráni
predčasnému
opotrebeniu
končatín koňa.

Zápal mazového vačku strelkovej
kosti

Ochorenie podrobné
podotrochlóze.

Ide viac o vývojový
stupeň podotrochlózy
než o samostatné
ochorenie.

Pozri heslo podotrochlóza.

Pozri heslo
podotrochlóza.

Abces kopyta

Dramatické krívanie - niekedy kôň
vôbec nie je schopný stúpiť na
chorú končatinu.

Bodné poranenie
chodidla, ktoré
umožňuje prienik
infekcie do hlbších
vrstiev kopyta. Hnis,
ktorý sa tvorí, nemôže
odtekať a tlačí na
chodidlovú škáru, čo
sa prejavuje bolesťou

Veterinár musí odstrániť
postihnutú rohovinu tak,
aby umožnil dostatočný
odtok hnisu. Niekedy je
potrebné podať antibiotiká
a na kopytá sa zvyčajne
priloží teplý obklad, aby sa
urýchlilo hojenie.

Pravidelne
kontrolujte kopytá.

Rázštep kopyta

Malá, väčšinou vertikálne
smerujúca prasklina rohovej
steny, ktorá sa postupne
zväčšuje, ak sa včas neočetrí. Ak
zasiahne korunku, zabraňuje
tvorbe normálnej, neporušenej
rohoviny. Pri preniknutí rázštepu
k hlbšie uloženým citlivým vrstvám
steny kopyta môže kôň krívať

Zlá kvalita rohoviny,
ktorá nebola
dostatočne chránená
podkovou pred tlakom
a otrasmi. Aj veľmi
suché prostredie
predisponuje rohovinu
na vznik rázštepov

Čo najrýchlejšie treba
zabrániť ďaľšiemu šíreniu
praskliny. Docielime to
vytvorením priečneho
zárezu nad rázštepom,
ktorý je minimálne taký
hlboký ako rázštep, alebo
dvoch pozdĺžnych zárezov
z každej jeho strany. V
závažných prípadoch je
potrebné odstrániť časť
rohoviny a spevniť rohovú
stenu akrylovou hmotou.

Na zlepšenie kvality
rohoviny pridávajte
do krmiva biotin a
methotin.

Hniloba rohovej strelky

Rohovina strelky je čierna,
páchne a je pokrytá vlhkou,
mazľavou hmotou. Kôň kríva len v
ťažkých prípadoch.

Vzniká u koní, ktoré sú
ustajnené na
značistenej, vlhkej
podstielke, alebo sa
dlhodobo pohybujú v
bahnitom teréne.

Musí sa odstrániť celá
infikovaná rohovina, čo
umožní prienik
antibiotických sprejov
alebo formalínového
roztoku k ostatnej časti
strelky.

Riadne vymieňajte
podstielku, aby kôň
nestál vo vlhku.
Pravidelne mu čistite
kopytá.

Hľadať

Back to content | Back to main menu