Svet koní


Go to content

Angloarabský kôň

Plemená koní > A

Angloarabský kôň

Pôvod:
Francúzsko
Farby: Všetky základné farby; strakoše nie sú povolené.
Exteriér: - kobyly minimálne 158 cm, žrebce minimálne 160 cm palicovej miery
- ušlachtilý, harmonický; elegantné, energické a elastické pohyby
Využitie: Všestranne využiteľný jazdecký kôň.

História a pôvod: Toto ušlachtilé plemeno vzniklo krížením anglckého plnokrvníka a arabských plnokrvníkov. Matka môže patriť k jednému z týchto plemien, pokiaľ zostane zachovaných 25% arabskej krvi. Angloarabské kone sa chovajú v južnom Francúzsku už vyše 100 rokov. Obzvlášť sa preslávil žrebec Nana Sahib, nasadený v Trakénach, a Inscgallah v Oldenburgu. Chov angloarabských koní má svoju tradíciu aj v Maďarsku (Gidran) a Poľsku (Malopolska), odkiaľ pochádz vo svete jazdcov preslávený Ramses.
Temperament a talent: Angloarabský kôň zjednocuje pozitívne vlastnosti oboch plemien. Stal sa výkonným športovým a jazdecým koňom, ktorý má okrem výborných cvalových schopností aj veľký talent na skákanie. Toto elegantné a mnohostranné plemeno má všetky dobré vlastnosti jazdeckých koní. Ich vášnivý temperament však dokáže ovládať len skúsený jazdec.

Hľadať

Back to content | Back to main menu