VPN - IPN data - dátové komunikácie

Prejsť na obsah


VIRTUÁLNE PRIVÁTNE SIETE


VPN je počítačová sieť na bezpečné prepojenie počítačov cez verejnú sieť Internet. Aj keď počítače môžu byť vo fyzicky nezávislých sieťach na rôznych miestach sveta, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete môžu bezpečne medzi sebou komunikovať, ako keby boli na jednom sieťovom segmente.

VPN je čoraz aktuálnejšie riešenie prepájania vzdialených organizačných jednotiek firmy prostredníctvom verejnej siete - Internetu. Vytvorením šifrovaného TUNELU pre prepojenie vzdialených uzlov sa realizuje privátna sieť s tým, že náklady na prepojenie sú podstatne nižšie ako vybudovaním vlastnej komunikačnej štruktúry napr. pomocou prenajatých okruhov.


PRÍKLADY APLIKÁCIE VPN:


1. Vzdialený prístup do firemnej LAN
Obchodní cestujúci, ktorí potrebujú pristupovať do firemnej siete, sa nemusia pripájať priamo na RAS server, ale prostredníctvom Internetu sa pomocou bezpečného tunelu dostanú na firemný server a to za neporovnateľne nižšie náklady ako priamym volaním napr. zo zahraničia.

2. Extranet
Pre obchodných partnerov je možné realizovať prístup k častiam informácií napr. skladových zásob.

3. Intranet
Prepojenie organizačných jednotiek firmy prostredníctvom Internetu a vybudovanie privátnej WAN siete. Náklady na takéto prepojenie sú podstatne nižšie ako pri priamom prepojení.

VPN tunelom sa rozumie vytvorenie privátnej cesty cez verejnú sieť pomocou špeciálnych protokolov. Routre DrayTek podporujú všetky tri najrozšírenejšie protokoly IPsec, L2TP a PPTP.


Návrat na obsah