Monitel - IPN data - dátové komunikácie

Prejsť na obsah


MONITEL

Monitel je program pre zobrazovanie, evidenciu a rozposielanie informácii o prichádzajúcich telefonických volaniach na ISDN linku. Informácie o čísle a mene volajúceho vie poslať mailom (aj na mobilný telefón), po sieti LAN/WAN/Internet na iný počítač s Monitelom bez ISDN zariadenia. Neobmedzene dlhá história prichádzajúcich volaní s možnosťou zobrazenia pomocou filtra dovolí zistiť kto, kedy a koľkokrát volal.
Ovládanie programu je veľmi jednoduché a intuitívne. Poskytované informácie pomáhajú používateľovi maximálne zefektívniť prácu s telefónom a dozvedieť sa o prichádzajúcom volaní aj keď nie je pri telefóne.

Plnefunkčné DEMO, vyhodnocujúce každé druhé volanie vám umožní vyskúšať si všetky vlastnosti programu.

Charakteristické vlastnosti

· program je určený pre systémy Windows 95/98/NT/2000/XP a ISDN linku
· zobrazuje informáciu o prichádzajúcom volaní – číslo volajúceho, meno a firmu/adresu volajúceho. Informácie sa zobrazia buď v hlavnom okne programu, alebo pokiaľ je program minimalizovaný, zobrazí sa malé okno v ľavom hornom rohu obrazovky.
· v hlavnom okne programu je zobrazených posledných 10 prichádzajúcich volaní
· históriu všetkých volaní je možné zobraziť v okne histórie. Počet záznamov je neobmedzený
· !!! informácie o prichádzajúcom volaní môže program okamžite poslať až na 3 mailové adresy v tvare: Volanie z čísla : 0905123456 – Jozef Mrva, OBUV Zvolen na číslo 5400330 (čas 08:33:47). Pokiaľ máte zriadenú notifikáciu o príchode mailu na mobilný telefón formou SMS, alebo pokiaľ je váš mobil schopný prijímať mail (u Orange je to služba Assistent), dostanete túto informáciu na mobilný telefón do cca 10 sekúnd po prvom zazvonení.
· Nové - vo verzii 2.20 bola doplnená funkcia spolupráce viacerých programov Monitel cez TCP/IP sieť. Toto umožňuje mať len jedno ISDN zariadenie a informácie o prichádzajúcom volaní zobrazovať na ďalších počítačoch v LAN, prípadne cez VPN aj na počítačoch na druhom konci republiky
· informáciu o prichádzajúcom volaní program môže tiež rozposlať po Windows sieti až na 3 PC/ 3 prihláseným používateľom – stačí aby bol program nainštalovaný u sekretárky a ďalšie 3 PC dostanú okamžite po zazvonení informáciu o tom kto volá
· !!! prichádzajúce volanie môže program Monitel využiť na spustenie až 3 rôznych programov a to buď automaticky pre ľubovoľného volajúceho, alebo v závislosti na čísle volajúceho, čísle ktoré volá, prípadne na ich rôznej kombinácii. Takto môžete na diaľku spustiť v kancelárii určený program, prípadne vypnúť počítač. Spúšťanému programu sa ako parametre odovzdajú číslo volajúceho, meno, firma a číslo na ktoré volajúci volal.
· súbor s adresárom – zoznamom telefónnych čísel má veľmi jednoduchý formát a tak je jednoduché vyexportovať váš zoznam kontaktov s Vami používaného programu
· pokiaľ nie je číslo volajúceho v adresári, zobrazí sa mesto/štát z ktorého volá. Mestá sa zobrazujú pre SR, ČR, USA a Nemecko. Mestá v ostatných krajinách možno doplniť zmenou súboru MONITEL.PFX. Pokiaľ súbor premenujete/vymažete tieto informácie sa zobrazovať nebudú
· !!! od verzie 2.0 je zabudovaná funkcia importu kontaktov z Microsoft Outlook.
· súbor s históriou volaní je možné automaticky skracovať po dosiahnutí zadaného počtu záznamov
· MONITEL spolupracuje s akýmkoľvek ISDN zariadením, ktoré má CAPI driver. Pokiaľ je verzia CAPI 2.0, Monitel bez problémov zdieľa ISDN zariadenie s ostatnými komunikačnými SW (RVS COM, Phone Tools,....). Monitel akceptuje aj distribuované CAPI, ako je napr. Virtual Terminal Adapter od DrayTeku, to znamená že Monitel môžete používať aj s ISDN routrom.
· Od verzie 2.0 Monitel spolupracuje aj s niektorými zariadeniami, ktoré nedisponujú CAPI driverom. V súčanosti sú podporované nasledovné zariadenia:
· TODOS SurfLite II a III
· TODOS TA128
· ZyXEL Omni.net LCD Plus
· 3COM ISDN TA
· Nové - možnosť vytočiť číslo volajúceho priamo z počítača a to z histórie volaní, zo zoznamu posledných 10 volaní alebo z adresára - len pre TODOS Surflite.

Určenie programu

Monitel je určený na spoľahlivú evidenciu prichádzajúcich volaní a na okamžité rozposielanie informácií o prichádzajúcom volaní na ISDN linku.
Zároveň s prvým zazvonením sa na obrazovke objaví okno s informáciou o tom, kto volá. V sieti LAN/WAN môžu byť nainštalovaných na iných počítačoch bez ISDN zariadenia ďalšie tri programy Monitel, ktoré dostanú informáciu o volajúcom a zobrazia ju tak, ako keby mali vlastné ISDN zariadenie.
Pokiaľ je povolená notifikácia, okamžite sa odosiela informačný mail až na 3 adresy, ktoré môžu byť adresami mobilného telefónu. Ak nie ste v práci a potrebujete mať okamžitú informáciu o tom kto Vám volá, Monitel Vám túto informáciu pošle. Už nemusíte presmerovávať pevnú linku na váš mobilný telefón a platiť veľké poplatky. Volajúcemu môžete okamžite zavolať. Monitel Vám šetrí peniaze.
Informácie o prichádzajúcich hovoroch môžete spracovávať aj vlastným programom. Monitel môže pri prichádzajúcom volaní spustiť až 3 vami určené aplikácie a ako parametre im odovzdá číslo volajúceho, meno, firmu a číslo na ktoré volal.


Evidencia prichádzajúcich volaní

Počet evidovaných prichádzajúcich volaní nie je obmedziný. Súbor s históriou je možné po dosiahnutí istej dĺžky automaticky skracovať.
S využitím filtra je možné zobraziť len tie záznamy, ktoré Vás zaujímajú.

Riadenie počítača pomocou telefónu

Informácie o prichádzajúcich hovoroch môžete spracovávať aj vlastným programom. Monitel môže pri prichádzajúcom volaní spustiť až 3 vami určené aplikácie a ako parametre im odovzdá číslo volajúceho, meno, firmu a číslo na ktoré volal.
Spúšťanie programov sa riadi tým, z ktorého čísla a na ktoré číslo bolo volanie realizované. Napr:
program1.exe - sa vykoná vždy, pre každého volajúceho pri volaní na ľubovoľné číslo
program2.exe – sa vykoná pre každého volajúceho pri volaní na číslo 5400330
vypni.exe – sa vykoná ak volá volajúci z čísla 0905123456 na číslo 5400332. Tento program môže vypnúť PC


Systémové požiadavky

Program pre svoju prácu vyžaduje:
- Windows 9x, NT, 2000, XP, 7
- ISDN terminál adaptér (ISDN "modem") s CAPI rozhraním (DrayTek, AVM, Microcom, .....)
- Niektoré podporované ISDN TA, ktoré nemajú CAPI driver (TODOS Surflite, ZyXEL Omni.net LCD Plus) pri použití cez COM port
- podporuje aj sieťové CAPI - Virtuálny terminál adaptér od DrayTeku, ....


Oblasť použitia

Monitel značne zefektívni prácu s telefónom a evidenciu prichádzajúcich volaní. V mnohých firmách musia sekretárky ručne evidovať prichádzajúce hovory, čo je neefektívne a pracné. Monitel nájde uplatnenie aj v menších firmách, kde sa z času na čas stane, že telefón nemá kto zdvihnúť. Nech už sa nachádzate kdekoľvek, na mobil dostanete informáciu o tom, kto vám volá. Na záznamníku už v dnešnej dobe málokto necháva odkaz a pre niektorých je volanie na váš mobil drahé. Monitel vám pomôže udržať potenciálneho zákazníka.

Návrat na obsah