IPN data - dátové komunikácie

Prejsť na obsah


IPN data

Spoločnosť IPN data sa od svojho vzniku v roku 1994 orientuje na dátové komunikácie, počnúc modemami a ISDN zariadeniami pre pripájanie k Internetu a budovanie sietí WAN pomocou komunikačných programov pre automatizovaný prenos dát, až po ISDN, ADSL a ethernet routre pre budovanie VPN a širokopásmové pripojenie k Internetu. Od roku 2001 sa špecializujeme na EDI (elektronickú výmenu obchodných dokumentov) pre retail a automobilový priemysel. >>>EDI
EDI (Electronic Data Interchange) - je elektronická výmena štandardných obchodných dokumentov medzi dvomi nezávislými subjektami. Hlavným cieľom EDI je postupné nahrádzanie papierových dokumentov elektronickými, ktoré sú bezpečnejšie a ich výmena je rýchlejšia a lacnejšia. >>>

KOMUNIKAČNÝ SW
V našej ponuke nájdete programy pre automatizovaný dávkový prenos dát s doplnkovými funkciami pre jednoduché začlenenie do ERP systému. Podpora OS Windows a DOS. Jedinečné riešenia so zaujímavými funkciami. >>>

VIRTUÁLNE PRIVÁTNE SIETE
VPN je počítačová sieť na bezpečné prepojenie počítačov cez verejnú sieť Internet. Aj keď počítače môžu byť vo fyzicky nezávislých sieťach na rôznych miestach sveta, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete môžu bezpečne medzi sebou komunikovať, ako keby boli na jednom sieťovom segmente. >>>

APLIKÁCIE PRE ANDROID
Zatiaľ síce na Google play nájdete len dve naše aplikácie, jedna z nich s názvom Meniny a mená v bezplatnej a platenej verzii je však pomerne populárna. >>>
Návrat na obsah