Novinky - Meniny a mená

Prejsť na obsah


NOVINKY


Verzia 4.26:
(28.2.2019)
- podržaním prsta na kontakte na záložke KONTAKTY sa otvorí okno želania s predvyplneným textom z 1.vzoru želaní
- oprava menších chýb

Verzia 4.25: (5.12.2018)
- pridaná biela téma aplikácie
- obrázky vkladané do iných dátumov alebo do widgetov možno pred uložením preklopiť, otočiť alebo vymazať
- oprava menších chýb

Verzia 4.24: (6.10.2018)
- možnosť pridať obrázky k iným dátumom
- do CZ kalendára doplnené meno Rozálie
- doplnená preddefinovaná šablóna 1x1 pre widget MxN
- oprava menších chýb

Verzia 4.23: (3.9.2018)
- zlepšenie nemeckého prekladu, opravy urobil Peter Bock
- oprava menších chýb

Verzia 4.22: (2.8.2018)
- vo widgete Udalosti doplnená možnosť zobrazovať štátne sviatky
- v stavovom riadku môže teraz aplikácia upozorňovať aj na štátne sviatky
- oprava menších chýb

Verzia 4.21: (6.7.2018)
- do zoznamov Mená, Kalendáre, Medzinárodné dni a Myšlienky doplnený rýchly skrolovač
- vo widgete udalosti v hlavičke dňa voliteľné zobrazenie dňa v týždni a textu "(o X dní)"
- text "o X dní" pridaný aj do funkcie PREHĽAD
- oprava menších chýb

Verzia 4.20: (5.6.2018)
- do menu doplnené položky Medzinárodné dni, Myšlienky pre srdce a Manuál
- doplnený nový formát zobrazenia kalendára - tabuľka mesiac
- možnosť výberu, čo sa zobrazí po štarte: Nastavenia - Po štarte zobraziť
- do SK kalendára doplnených 33 mien
- oprava menších chýb

Verzia 4.19: (23.3.2018)
- na záložky MENÁ, KONTAKTY a VÝZNAM pridané tlačidlo pre prepínanie zobrazenia medzi primárnym a sekundárnym kalendárom
- oprava menších chýb

Verzia 4.18: (16.3.2018)
- widget Udalosti zobraziteľný aj na šírku
- možnosť nastaviť farbu upozornenia (červený krúžok na widgete)
- oprava menších chýb

Verzia 4.17: (2.3.2018)
- podpora pre Android 8.1
- možnosť nastaviť farbu v Color pickeri aj zadaním jej hexa hodnoty #AARRGGBB/#RRGGBB
- oprava menších chýb

Verzia 4.16: (17.10.2017)
- podpora pre Android 8
- pre Pro widgety doplnené formáty dátumov typu RRRR.MM.DD
- po otvorení aplikácie z upozornenia v stavovom riadku (notifikácie) sa zobrazí záložka KONTAKTY s prvou notifikovanou udalosťou
- oprava menších chýb

Verzia 4.15: (29.5.2017)
- na záložke KONTAKTY pridaná ikona vedľa dnešného mena pre možnosť úpravy aliasov
- v nastavení možnosť zobraziť/skryť záložku VÝZNAM
- možnosť pridávať vlastné významy mien ikonou tužky na záložke VÝZNAM
- podpora dlhých displejov Galaxy S8, LG G6
- oprava menších chýb

Verzia 4.14: (30.3.2017)
- ak je pre vybraný dátum v kalendári viac mien, na záložke KONTAKTY zobrazí meniny kontaktov pre všetky mená zvoleného dátumu
- hromadné operácie v niektorých zoznamoch podržaním prsta na položke zoznamu
- potiahnutím prsta smerom dole na záložke KONTAKTY sa aktualizuje zoznam udalostí (so znovunačítanými kontaktami)
- oprava menších chýb

Verzia 4.13: (15.3.2017)
- doplnený nový skrolovateľný widget so zoznamom nasledujúcich udalostí
- možnosť vypnúť zobrazenie upozornenia (malý červený krúžok) na widgete pre dnešný deň
- doplnené nové myšlienky pre srdce
- menšie vylepšenia, optimalizácia a oprava menších chýb

Verzia 4.12: (22.1.2017)
- nastaviteľné vonkajšie okraje Pro widgetov pre moznosť zmeny veľkosti widgetu vrámci bunky mriežky displeja
- oprava menších chýb

Verzia 4.11: (28.10.2016)
- ikonou glóbusu v MENU možno zobraziť pre konkrétny deň meniny a sviatky pre všetky integrované kalendáre, plus zoznam aktuálnych medzinárodných dní
- optimalizácia pre DOZE mód (šetrenie batérie)
- aktualizácia widgetov by už mala fungovať aj na problémových LG G3 a G4
- upozornenie na udalosti v stavovom riadku aj bez potreby umiestnenia miniaplikácie na obrazovku
- oprava výpočtu kresťanských sviatkov v DE kalendári
- oprava menších chýb

Verzia 4.10: (8.10.2016)
- doplnený prepínateľný formát prehľadu nasledovných udalostí vo forme mesačného kalendára (len Pro)
- v detaile zobrazený kontakt môžete editovať (len Pro)
- kontakt na záložke KONTAKTY môžete otvoriť v kontaktoch Androidu a vymazať ho alebo editovať (len Pro)
- to isté platí aj pre kontakt v zozname nenájdených kontaktov (len Pro)
- manuálna aktualizácia widgetu ťuknutím na jeho dátum
- oprava menších chýb

Verzia 4.09: (5.9.2016)
- nastaviteľné zvýraznenie víkendov
- lokalizácia do nemčiny
- v iných dátumoch doplnená podpora pre pohyblivé dátumy (napr. deň matiek sa oslavuje 2. májovú nedeľu)
- v kalendároch doplnený zoznam svetových a medzinárodných dní s možnosťou ich pridania do Iných dátumov
- optimalizácia aplikácie pre nevidiacich
- oprava menších chýb

Verzia 4.08: (11.7.2016)
- pridané myšlienky pre srdce (citáty, zrnká múdrosti). Zobrazujú sa na záložke MENÁ a v novom konfigurovateľnom widgete. Ťuknutím na myšlienku sa zobrazí zoznam myšlienok.
- oprava menších chýb

Verzia 4.07.001: (8.6.2016)
- optimalizácia veľkosti obrázkov v pozadí widgetu MxN
- optimalizácia veľkosti písma v zozname nesprávne nájdených kontaktov
- oprava menších chýb

Verzia 4.07: (27.5.2016)
- ak aplikácia vyhľadá meniny pre kontakt nesprávne, možno kontakt označiť ako nesprávne nájdený pre daný kalendár, dátum a meno. Okrem iných sa tým rieši situácia, keď priezvisko kontaktu tvorí krstné meno kalendára, napr. Jozef Gregor
- doplnený rakúsky a nemecký kalendár vrátane sviatkov
- menšie vylepšenia a úpravy
- oprava malých chýb

Verzia 4.06.001: (26.4.2016)
- oprava chýb
- pri istej konfigurácii samovoľná zmena primárneho kalendára podľa jazyka zariadenia
- niekedy vodoznak Free zostával zobrazený na Pro widgetoch aj po overení licencie Pro verzie
- oprava francúzskeho kalendára

Verzia 4.06: (22.4.2016)
- v detaile kontaktu zobrazený dátum narodenia (ak je zadaný) a znamenie zverokruhu (Pro)
- ak pre kontakt existuje len malé foto, zobrazí sa v detaile kontaktu ako miniatúra
- v iných dátumoch možnosť zadať aj rok, v prehľade, v sumáre a v notifikácii aplikácia zobrazuje o koľké výročie ide (Pro)
- optimalizácia funkcie Nenájdené kontakty (Pro)
- záloha na cloud nahradená zálohou do súboru, ktorý možno zdieľať alebo kdekoľvek uložiť (Pro)
- ďalšie úpravy na základe dotazov a pripomienok používateľov
- oprava menších chýb

Verzia 4.05: (18.3.2016)
- jazyk aplikácie nastaviteľný nezávisle na jazyku zariadenia
- nastaviteľná notifikácia pre udalosti len dnešné, dnešné + zajtrajšie, alebo dnešné + zajtrajšie + pozajtrajšie
- vrátenie pôvodných free štvorcových widgetov 1x1 a 2x2 z verzie 3
- oprava chýb (záloha na cloud, widgety)

Verzia 4.03: (9.3.2016)
- oprava českého kalendára 24.3. Gabriel
- v prehľade o aktuálnych udalostiach sa ku kontaktu s narodeninami vypíše aj vek
- na záložke MENÁ sa aliasy mien zobrazujú len vtedy, ak je v nastavení  povolené vyhľadávanie podľa aliasov
- oprava malých chýb

Verzia 4.02: (4.3.2016)
- nastaviteľný počet riadkov pre dnešné meno v Pro widgetoch na 1 alebo 2 riadky
- doplnený český sviatok "Velký pátek"
- oprava chyby pri polnočnej aktualizácii widgetov

Verzia 4.01: (3.3.2016)
- oprava veľkého písma na widgetoch na niektorých zariadeniach Lenovo

Verzia 4.00: (2.3.2016)
- material design
- nové widgety s úžasnými možnosťami prispôsobenia, je potrebné si ich znovu umiestniť na obrazovku a nastaviť
- podpora viacerých kalendárov (SK, SK rozš., CZ, HU, PL, FR), môže vyhodnocovať 2 kalendáre súčasne
- nová funkcia "Nenájdené kontakty" zabezpečí vyhľadanie menín pre všetky* kontakty v adresári

Návrat na obsah