Otázky - Buď vedomý

Prejsť na obsah


Ja nie som stroj. Ja sa predsa vedome rozhodujem.

Je to veľmi častý argument ľudí. Ono je totiž veľmi ťažké uvedomiť si, že som stroj, keď som v stave, že nie som pozorovateľom seba samého, ale som súčasťou skutočnej alebo mysľou vytvorenej fiktívnej životnej situácie.
Uvediem praktický zážitok, jeden z mnohých, ktorý sa mi stal, keď som apku už síce testoval, ale ešte stále som do nej dopĺňal nejaké funkcie.
Do práce chodievam pešo. Tak to bolo aj v jedno jesenné ráno. V noci ma napadla dôležitá vec, ktorú by som mal doplniť do apky a tak som pri chôdzi rozmýšľal nad tým, ako to doprogramujem. Pociťoval som radosť a nadšenie.
Po chvíli sa ozval signál z apky a pri jeho vyhodnocovaní som zistil, že som nahnevaný a rozmýšľam nad pokutou, ktorú som dostal pred 5 rokmi, keď som autom vošiel do novozriadenej jednosmerky medzi 1. a 3. základnou školou. Myšlienky a pocity som vyhodnotil ľahko, ale nevedel som zistiť, čo bolo podnetom, ktorý spôsobil, že som sa od nadšeného rozmýšlania nad programom dostal k hnevu nad dávno zabudnutou pokutou.
Uplynulo niekoľko minút tvrdého rozmýšlania a námahy, kým som sa k podnetu dopátral. Hoci som sa úplne stotožnil s programovaním v mojej hlave a okolie som vnímal len mechanicky, moje oči zaregistrovali farebné opadané lístie pri chodníku. "Bola by to pekná fotka", pomyslel som si. "Ale krajšie farby majú javorové listy. Kde sú nablízku javory? Aha, ulica medzi 1. a 3. základnou školou je lemovaná javormi. Tam to musí byť krásne. Ale tam som dostal pokutu..."
Takže zosumarizujem:
- pôvodný stav - radosť a nadšenie, rozmýšlanie nad programovaním
- podnet - zrakový vnem, pohľad na opadané lístie
- podnetom vyvolaný sled myšlienok, ktorý vyvolal spomienku na dávno zabudnutú pokutu
- hnev a negativita
Toto všetko u mňa prebehlo úplne automaticky, nevedome. Z radosti a nadšenia k hnevu a negativite. Takže ja som stroj a moje reakcie sú väčšinou automatické. Práve to bol dôvod, prečo som apku vytvoril. Som presvedčený, že keď sa človek začne trochu pozorovať, povedzme práve s pomocou apky Buď vedomý, dospeje k rovnakému záveru. A keď si to uvedomí, može to zmeniť. Je to tvrdá práca, možno na niekoľko životov. Apka to za nás neurobí, len nám môže v istej fáze pomôcť a trochu to urýchliť.

Aký je zmysel aplikácie?

Účelom aplikácie je spoznať sa, uvedomiť si, že reagujeme ako stroje podľa vzorca
podnet - sled myšlienok - emócia
ktorý sa neustále opakuje v rôznych odmenách. Keď spoznáme tieto svoje vzorce správania / programy a podarí sa nám stať sa pozorovateľom seba, môžeme byť svojim pánom a nereagovať na podnety mechanicky, ale rozhodovať sa sám.
Kto nevidí zmysel aplikácie, nie je to nič zlé a dotyčný nie je menejcenný. Len ešte musí odžiť nejaký ten rok života, prípadne niekoľko životov, kým si uvedomí, že so spôsobom svojho života nie je spokojný a že by na ňom rád niečo zmenil. Prípadne už dosiahol taký stupeň vývoja, že apku už nepotrebuje. Ale takých bolo v histórii ľudstva len pár :-) ).

Ako vlastne aplikácia funguje?

Stručný popis práce s aplikáciou by mohol byť nasledovný:
1. V nastavení aplikácie zvolím, v akých intervaloch má aplikácia generovať zvukový signál a v ktorých hodinách počas dňa.
2. Tento signál ma potom "prebúdza" z myšlienkových konštrukcií (premýšľania / bdelého snívania o minulosti alebo prítomnosti ...) do vedomého prežívania.
3. Po vygenerovaní signálu aplikáciou sa zobrazí upozornenie v stavovom riadku, z ktorého môžem priamo tlačidlom VYHODNOTIŤ zaevidovať stav, v ktorom som sa nachádzal tesne pred zaznením signálu. Vyhodnocujú sa rôzne kritéria, napr:
  • bol som pozorovateľom seba a životnej situácie, alebo som sa s ňou stotožnil?
  • vnímal som svoje vnútorné telo?
  • bolo moje zmyslové vnímanie plnohodnotne vedomé, alebo len podbedomé, automatické?
  • bol som pozitívny, neutrálny alebo negatívny?
  • moje myšlienky blúdili v minulosti, prítomnosti alebo v budúcnosti?
  • čo bolo spúšťačom, podnetom aktuálneho stavu?
  • myslel som na ...
  • pociťoval som ...
  • práve som robil ...
4. Takto zaevidované vyhodnotené kritéria potom apka zobrazí aj vo forme grafov, ktoré ukážu, na čo najčastejšie myslím, aké emócie/pocity ma ovládajú, ako často som prítomný, ...
5. Signály v zozname alebo v grafoch možno filtrovať podľa rôznych kritérií, napr. do filtra zadám podnet - pohľad na bezdomovca a môžem zistiť, že pri pohľade na bezdomovca vačšinou pociťujem strach a myslím na možnú stratu zamestnania.
6. Podobne môžem odhaliť ďalšie svoje vzorce správania / programy, ktoré riadia môj život.
7. Keď spoznám svoje vzorce správania, mám šancu prestať byť ich otrokom a nenechať sa nimi ovládať. Môžem sa stať svojim pánom, byť pozorovateľom seba, pozorovať, ako sa ma naučené programy snažia ovládnuť, ako sa mysel snaží vtiahnuť ma do fiktívnych myšlienkových konštrukcií.

Návrat na obsah