Obsah  
 

Príklad vloženia novej otázky pre kyvadlo

Nakoľko sa dá najlepšie pochopiť problematika z názorného príkladu, uvádzam dva príklady pridania novej otázky pre kyvadlo.

 

Príklad1:

Pridanie otázky pre zisťovanie chýbajúcich vitamínov.

Pre túto otázku použijeme tabuľku typu položky, nakoľko zistenie chýbajúceho vitamínu bude rýchlejšie, ako keby sme sa pýtali na stav každého vitamínu postupne. Tento prípad si ukážeme v príklade 2.

Vitamínov je viac ako 10, takže podľa zásady, že do jednej meracej tabuľky umiestňujeme maximálne 10 položiek, použijeme dve tabuľky, ktoré budú zreťazené. Rozhodneme sa, že do druhej tabuľky dáme vitamíny radu B.

Krok1: vytvorenie meracích tabuliek

Kliknite na tlačidlo Kyvadlo a následne na Zoznam meracích tabuliek vpravo dole. Zobrazí sa okno so zoznamom tabuliek.

 

 

Kliknite na Pridať tabuľku. Zobrazí sa okno pre pridanie novej tabuľky

 

Napíšte názov tabuľky, vyberte typ tabuľky Položky, do poznámky zapíšte text, ktorý bude vystihovať použitie tabuľky.

Zreťazenie s ďalšou tabuľkou zatiaľ nevypĺňajte. Kliknite na Zapísať. Okno zoznamu tabuliek bude vyzerať nasledovne:

 

 

V pravej hornej časti je zobrazený prázdny zoznam položiek. Postupne pridávajte položky do meracej tabuľky kliknutím na Pridať položku a vyplnením potrebných údajov. Položky vkladajte v poradí, v akom chcete aby boli umiestnené v meracej tabuľke zľava doprava. Ako prvý vložíme vitamín A.

 

 

Vyplníme Názov položky buď napísaním alebo výberom vitamínu zo zoznamu po kliknutí na tlačidlo Vitamín pod poľom pre zadanie názvu. Do poľa Strava vložíme vitamín A výberom zo zoznamu po kliknutí na tlačidlo Vitamíny vedľa poľa strava.

Postupne vložíme všetky požadované vitamíny okrem vitamínov B. Okno zoznamu tabuliek bude vyzerať nasledovne:

 

 

Podobným spôsobom vytvorte tabuľku s názvom "Vitamíny 2", do ktorej vložte vitamíny skupiny B

Ak ste ju vytvorili, v zozname tabuliek sa nastavte na tabuľku Vitamíny a kliknite na Upraviť tabuľku.

 

 

Kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami sa zobrazí zoznam tabuliek. Vyberte z neho tabuľku s názvom "Vitamíny 2". Kliknite na Zapísať. Tým ste urobili zreťazenie tabuľky "Vitamíny" s tabuľkou "Vitamíny 2".

 

Krok 2: pridanie otázky pre zisťovanie nedostatku vitamínov

Zatvorte okno zoznamu tabuliek.

 

Kliknite na tlačidlo Pridať a vyplňte údaje tak, ako je to zobrazené na nasledovnom obrázku. Zadajte názov otázky, vyberte alebo vytvorte skupinu, zadajte text zápisu do konzultácie, tlačidlom s tromi bodkami vyberte tabuľku "Vitamíny", prípadne si vložte vysvetľujúcu poznámku k otázke.

 

 

Kliknutím na Zapísať ste úlohu úspešne splnili. Teraz už stačí vytlačiť tabuľky "Vitamíny" a "Vitamíny 2" a môžete merať

 

Príklad 2:

Tento príklad nám ukáže iný prístup k zisťovaniu nedostatku jednotlivých vitamínov. Využijeme už vytvorenú tabuľku Áno-Nie, takže tabuľku vytvárať nemusíme, pristúpime priamo k vytvoreniu otázky. V hlavnom okne pre meranie kyvadlom kliknite na tlačidlo Pridať pre pridanie novej otázky.

 

 

 

Zadajte názov otázky, vyberte alebo vytvorte skupinu, zadajte text zápisu do konzultácie, tlačidlom s tromi bodkami vyberte tabuľku "Áno-Nie", prípadne si vložte vysvetľujúcu poznámku k otázke.

Zaškrtnite voľbu Pre všeobecné použitie a následne vyberte Typ všeobecnej otázky - Vitamín. Vpravo hore zaškrtnite voľbu vložiť vitamín do stravy pre odpoveď  ÁNO.

Kliknutím na Zapísať je vytvorenie otázky ukončené. Merať budete potom tak, že budete postupne tlačidlom s tromi bodkami vyberať zo zoznamu vitamíny a zaznamenávať pre ne odpovede Áno alebo Nie.

 

 

Môžete zvoliť aj ďalší postup, že namiesto tabuľky Áno-Nie použijete tabuľku -100 až 100, čím budete zisťovať nedostatok/nadbytok vitamínu v organizme, kde mínus hodnoty vyjadrujú nedostatok a plus hodnoty nadbytok.

 

Proste koľko ľudí toľko chutí. Program by mal umožniť uspokojenie takmer všetkých vašich požiadaviek v oblasti merania kyvadlom. Ak neuspokojí a doplnenie bude možné, program doplníme.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286