Pravidlá ochrany súkromia - Meniny a mená

Prejsť na obsah


PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Aby mohla byť aplikácia zmysluplne použiteľná, potrebuje pre svoju prácu oprávnenia, z ktorých niektoré umožňujú prístup k citlivým informáciám.

Oprávnenia aplikácie umožňujúce prístup k citlivým informáciám
Kontakty - čítať kontakty
Úlohou aplikácie je vyhodnocovať meniny a narodeniny kontaktov v adresári. Bez oprávnenia čítať kontakty nie je možné túto úlohu zabezpečiť.
Úložisko / Fotky, média, súbory
Do pozadia widgetov MxN a Myšlienky je možné nahrať vlastný obrázok z úložiska. Funkcia zálohy a obnovy dát aplikácie ukladá/číta súbory so zálohou do/z úložiska.

Zhromažďovanie a zdieľanie informácií
Aplikácia žiadne z uvedených citlivých údajov, ku ktorým má prístup, nijakým spôsobom nezhromažďuje a ani nikam neodosiela.

Hoci má aplikácia prístup k citlivým údajom vo vašom zariadení, nemá žiadne povolenie, ktoré by jej umožnilo tieto údaje zo zariadenia odoslaťPRIVACY POLICY

The application needs permissions for its activity, some of which allow access to sensitive information.

Contacts - read contacts
The role of the app is to evaluate name days and birthdays of contacts. It cannot be done without the permission to read contacts.

Storage / Photos, media, files
It is possible to load your own image from storage into the background of MxN and Thoughts Widgets. The function for backup and restore saves/loads files with backup to/from storage.

The app neither accumulates any of the sensitive information nor sends it anywhere. The app does not have the necessary permission to send data from the device.Návrat na obsah